Hippocrates Equestrian Center
thumbnail
Om annonsören

Brunnby 314

Utifrån vår egna erfarenhet så finns det brister i administrationen inom hästnäringen. Allt för ofta finns det inte tid till att få kontroll på intäkterna samt att man inte ser till att bygga upp bra kassaflöden – vilket är A och O för alla typer av verksamheter. Det är väldigt enkelt att skriva upp noteringar på en papperslapp som sedan självklart försvinner, eller att den är för otydlig att läsa när det är dags för fakturering.

Känner du igen dig? Hur många timmar lägger du ned på fakturering varje månad? Alldeles för många skulle vi gissa! En normal mängd tid som du behöver lägga ner för fakturering  i tex Stable™ är ungefär 5 sekunder per faktura. Har du satt alla parametrar rätt så tar det en sekund att skapa alla fakturor, oavsett hur många du har!

Hippocrates Equestrian Centers annonser